tumblr hit tracking tool

Yrkeshögskola

Agila utbildningar inom Data/IT

Av Sten Düring 2014-03-05
Sten Düring, rektor
Yrkeshögskolan Changemaker Education AB på Åsögatan i Stockholm bedriver YH-utbildningar inom Data/IT sedan 2011. Tre agila YH-utbildningar på skolan ska nu utökas med ytterligare en utbildning till hösten, nämligen webbutvecklare med inriktning e-handel.

Agila metoder, efter engelskans agile software development, är ett samlingsbegrepp för ett antal arbetsmetoder inom mjukvaruutveckling. Korta ledtider från planering till leverans, flera delleveranser och öppenhet för anpassning till ändrade villkor är några bärande idéer som förenar dem alla. Engelska ordet ”agile” kan också översättas med ”lättrörlig”.

– Ja, och inom de tre sedan tidigare befintliga utbildningarna CAP (Certifierad Agil Projektledare), CAPO (Certifierad Agil Produktägare) och CAT (Certifierad Agil Testare), sker också utbildningen enligt agila metoder, berättar Sten Düring, rektor på CM Education.

Många framtidmöjligheter

Efter utbildningen CAP kan man arbeta som agil projektledare i scrum processer, on-site scrummaster eller customer representative i övriga agila processer, assistera management, junior agile coach, kravutredare eller projektledare och agera inköpare/beställare mot externa leverantörer.

CAPO-utbildningen ger in sin tur möjlighet att arbeta som agil produktägare i scrumprocesser, on-site customer eller customer representative i övriga agila processer, assistera product management, kravledare, kravutredare och agera inköpare/beställare mot externa leverantörer.

– CAT ger kompetens att arbeta som testare eller testassistent inom IT, spel eller reklamverksamheter som arbetar agilt eller plandrivet i sina utvecklingsprocesser, förklarar Düring som också berättar att samtliga dessa utbildningar + den nya tvååriga som leder till arbete som webbutvecklare med inriktning e-handel, startar den 1 september med sista ansökningsdag 16 maj.

våra erfarenheter från tidigare kullar visar 90 procent av de tidigare studerande har jobb idag. Det är en expansiv framtidsbransch med många möjligheter

Värt att satsa på

Att dessa YH-utbildningar är värda att satsa på om man har Data/IT som inriktning och vill ut i arbetslivet råder det ingen tvekan om.

– Nej, våra erfarenheter från tidigare kullar visar 90 procent av de tidigare studerande har jobb idag. Det är en expansiv framtidsbransch med många möjligheter för den som vill satsa på området, säger Sten Düring.