tumblr hit tracking tool

Yrkeshögskola

Kvalificerade tekniska utbildningar i Enköping

Av Hans Sundström 2015-03-20
En explosionsartad teknisk utveckling inom fordonsbranschen gör den 1-åriga YH-utbildningen Bilskadetekniker på Yrkeshögskolan i Enköping minst sagt aktuell.

Utbildningen Bilskadetekniker står inför sitt tredje år 2015 med 15 april som sista ansökningsdag. De sökande kommer mestadels från fordon- och transportprogrammet på gymnasiet, eller har motsvarade kunskaper. Ett flertal gör även karriärbyte för att kombinera intresseområde och yrkesliv.


– Branschen ställer idag allt högre krav på fördjupade yrkeskunskaper i takt med att fordonen blir allt mer tekniskt avancerade och datoriserade, helt andra förutsättningar gäller också för el- och hybridbilar. Behovet av välutbildad arbetskraft är också större än enbart de som utbildar sig inom bilmekanik, påpekar Hans Sundström. Dessutom behövs en ständig kompetensförhöjning kanske speciellt inom en så högteknologisk bransch som fordonsbranschen.

 

- Behovet att hitta fler nya medarbetare för att klara av ökade krav om det löpande underhållet av en ständigt växande fordonspark, är stort. Dessa nyrekryterade måste idag dessutom komma in i branschen med nya perspektiv och andra yrkeserfarenheter. Många av skadeverkstäderna ser i dagsläget just kompetensförsörjningen som en av de största utmaningarna och hoten för sin egen överlevnad och/eller expansion.

De yrkesroller utbildningen Bilskadetekniker kan leda till är Skadetekniker - reparation, Bilskadereglerare, Bilskadetekniker – bilkarosseri och fordonselektronik och Bilskaderådgivare. Behovet av att nyrekrytera är stort och alla kompetenta medarbetare är välkomna. Branschen ser gärna fler kvinnliga arbetskamrater.

En annan bransch som har svårigheter att rekrytera tillräckligt många välutbildade medarbetare är idagsläget ventilationsbranschen. Alltmer avancerad teknik och ett ökat miljötänkande inom bygg- och fastighetsbranschen kommer framöver kräva långt mycket vidare kunskaper inom teknik och projektledning. 

För att möta behovet bedrivs även sedan ett par år en 2-årig ventilationsingenjörsutbildning på Yrkeshögskolan i Enköping. 

 

Yrkeshögskoleutbildningar

Ventilationsingenjör – inriktning kalkylering och projektledning. 

Hisstekniker (start 2016)