tumblr hit tracking tool

Yrkeshögskola

Automationsingenjörer formar framtiden

Av Arnold Lövhall 2014-03-04
Automation underlättar vid massproduktion och tekniskt krävande processer
Välkommen till en framtidsbransch av stor betydelse för konkurrenskraften och för de stora frågorna runt resursanvändning, energi och miljö.

Utbildningen som ligger i gränslandet mellan maskin-, el- och datateknik ger dig stora jobbmöjligheter efter examen.

System- och processkunskap
Här får du lära dig programmering av PLC/DCS-system samt tillhörande konstruktionsarbete och dokumentation. Du får också kunskaper om moderna industridatorsystems uppbyggnad och funktion från givare till överordnat system samt processkunskap inom området massa- och papperstillverkning.

Du får också öva på att driftsätta och funktionsprova olika nätverksbaserade styrsystem. Du lär dig trimma och optimera regulatorer samt grunderna i robotteknik, programvaran Elprocad och varvtalreglering av elektriska motorer.

Varva praktik och teori
För att du ska lära dig yrket så bra som möjligt varvas teori och praktik. Praktiska övningar körs bland annat på en FMS-line från SMC och reglerstationer från Festo.

Läs mer om utbildningen på karlstad.se/yh