tumblr hit tracking tool

Yrkeshögskola

Här väntar arbetslivet redan på dig!

Av Johan Blom 2014-03-05
Johan Blom, Tf generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan
I dag finns det endast en utbildningsform vars uppdrag först och främst är att leverera utbildade medarbetare till arbetslivet – det är yrkeshögskolan! Vad innebär det för dig som blivande yrkeshögskolestuderande? Läs Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Johan Bloms krönika.

Målet med yrkeshögskolan är ju att förse arbetslivet med kvalificerad kompetens. För att lyckas med detta angelägna uppdrag måste arbetslivet vara med. Arbetsgivarnas medverkan är alltså obligatorisk – annars startar ingen utbildning. Inom yrkeshögskolan finns det bara utbildningar där det man utbildas till efterfrågas av arbetslivet. Det innebär att när du är klar med din examen är du efterfrågad av arbetslivet. Inte så tokigt, eller hur?

Yrkeshögskolan är på många sätt som vilken eftergymnasial utbildning som helst. Du har rätt till studiebidrag och lån genom CSN, utbildningarna är avgiftsfria och är oftast mellan ett och tre år långa. Men det finns alltså en stor väsentlig skillnad. Det är dina blivande arbetsgivare tillsammans med utbildningsanordnarnas engagemang som leder din yrkeshögskoleutbildning. Arbetslivet, som sedan ska anställa dig, engagerar sig som ledamot i utbildningens ledningsgrupp, de är med och antar dig till utbildningen, de påverkar kursinnehållet under resans gång, de har det yttersta ansvaret för utbildningens kvalitet, de är aktiva som föreläsare eller handledare på en praktikplats för lärande i arbete (LIA), och slutligen examinerar de dig. Arbetslivets engagemang påverkar utbildningens innehåll, så att du som studerande lär dig rätt – det vill säga det som arbetslivet verkligen har behov av.

 För arbetsgivaren innebär yrkeshögskolan en ypperlig möjlighet att först av alla får skräddarsydd kompetens – det är du! Att det fungerar i praktiken vet vi – drygt hälften, 48 procent, av de examinerade yrkeshögskolestuderande får jobb på sina LIA-platser! Många är de arbetsgivare som hör av sig till oss och berättar om vilken förträfflig och rekryteringsbas yrkeshögskolan innebär. I dag engagerar sig ungefär 6 000 arbetslivsföreträdare i yrkeshögskoleutbildningarnas ledningsgrupper.

Yrkeshögskolan består av hundratals olika utbildningar som drivs av olika utbildningsanordnare runt om i landet. Anordnarna kan vara exempelvis privata utbildningsföretag, kommuner, landsting eller universitet och högskolor. Det är viktigt att du som studerande som lägger ner tid och kanske tar lån för en bra utbildning. Myndigheten för yrkeshögskolan utövar tillsyn på varje utbildning minst en gång, ofta fler, och granskar utbildningarnas kvalitet.


Låter det här intressant och spännande? Mitt tips är att du går in på yrkeshogskolan.se och kikar på den bredd av utbildningar som finns där. Just nu finns det 690 utbildningar inom 240 olika yrkesinriktningar runt om i hela Sverige. Kanske är det här du finner ditt framtida yrkesliv

Lycka till!

 Johan Blom
Tillförordnad generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan