tumblr hit tracking tool

Yrkeshögskola

Hisstekniker är ett fritt och omväxlande yrke

Av Hans Sundström 2014-04-02
Vill du satsa på en utbildning där du får lära dig att installera, serva, reparera och modernisera hissar och rulltrappor? Vill du satsa på en utbildning där alla våra tidigare studenter blivit erbjudna jobb efter avslutad utbildning? Då skall du söka till denna utbildning!

Detta är den enda hissutbildningen inom YH. Utbildningen pågår i 40 veckor, varav 13 veckor LIA (Lärande I Arbete) ute på olika hissföretag. På bara ett år, från januari till december, får du en utbildning som det är stor efterfrågan på.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet för högskolestudier. Du skall dessutom ha gått ett elprogram eller motsvarande.
Studiefinansiering: Alla YH-utbildningar berättigar till studiemedel via CSN (samma regler som för högskola och universitet).

Arbetsmarknaden ser ljus ut bland annat beroende på att det relativt sett gamla och stora hissbeståndet i Sverige inom en snar framtid kommer att uppgraderas till nyhisstandard. Dessutom kommer nyrekrytering att behövas eftersom många hisstekniker slutar på grund av ålderspension.  Arbetet som hisstekniker är ett väldigt omväxlande arbete. Som hisstekniker installerar, moderniserar och reparerar du hissar och rulltrappor.  Säkerhet, miljö, kvalitet och kundvård är viktiga honnörsord.


Vanliga frågor kring utbildningen:


Finns det jobb när man är klar med utbildningen? 
Den så kallade naturliga avgången (åldersskäl) består av cirka 50 personer per år och dessa måste ersättas. Samtidigt skall en stor del av hissbeståndet EU-anpassas vilket med största sannolikhet kommer att kräva ny personal. De flesta jobben finns, av naturliga skäl i storstäderna.

Är det många som slutar som hisstekniker?
Det är få yrken som har så liten personalomsättning som hissteknikeryrket. Många trivs därför att det är mycket ny teknik och en del resor i arbetet. Arbetsuppgifterna är omväxlande och det upplevs som ett fritt jobb.

Vem håller i utbildningen?
Utbildningen är godkänd av myndigheten för Yrkeshögskola och genomförs av Enköpings Kommun i samarbete med Hissförbundet och dess medlemsföretag. I ledningsgruppen finns representanter för fem välkända hissföretag, Uppsala universitet, Enköpings utbildningsförvaltning och två representanter som väljs av studenterna.

Hur lång är utbildningen?
Utbildningen är på 40 veckor. Den startar i januari och avslutas i december.

Hur får jag pengar till utbildningen?
Utbildningen är gratis. Som studerande på pYrkeshögskola har du rätt till studiemedel (lån och bidrag) via CSN (Samma villkor som för högskole- och universitetsstuderande).

Var genomförs utbildningen?
De teoretiska delarna (27 poäng = 27 veckor) genomförs i huvudsak i Enköping, men vissa kursmoment kommer dock att genomföras på de olika hissföretagen främst i Stockholm. LIA-perioderna (lärande i arbete) som är totalt 13 veckor, men uppdelat på tre perioder, kan man genomföra var man själv önskar i Sverige.

Vad lär man sig på utbildningen?
På den här utbildningen lär du dig bland annat att installera, serva, reparera och modernisera hissar och rulltrappor. Du får lära dig att arbeta med tekniska produkter, datorer och med el och hydraulik.

Vad krävs för utbildning för att vara behörig att söka?
Som på alla YH-utbildningar krävs att du ska ha förkunskaper som motsvarar en utbildning på gymnasienivå. För att bli hisstekniker krävs dessutom att du har kunskaper motsvarande ett elprogram, styr o regler eller liknande.

Är det någon mening att söka om jag inte har den formella behörigheten?
Ja, du kanske har lång erfarenhet som bedöms kunna kompensera det du eventuellt saknar i teoretiska kunskaper. Är du osäker kontakta då YH i Enköping så hjälper de dig.
Du kan också läsa en viss behörighet via Komvux, VUC eller motsvarande på hemmaplan.

Hur många antas till utbildningen?
Vi har 25 platser men tar in 27 – 28 stycken studerande för att gardera oss mot eventuella avhopp.

Spelar det någon roll var jag bor för att få söka?
Alla YH-utbildningar har så kallat riksintag, det vill säga det spelar ingen roll var du bor.

 

 

Läs mer på: Yrkeshögskolan i Enköping