tumblr hit tracking tool

Kunskap

Individuell medicinering i ny kurs

Av Britt-Marie Larsson 2013-09-24
Henrik Toss, överläkare Akademiska sjukhuset och ordförande i läkemedelskommitén i Uppland I bild till höger: Britt-Marie Larsson, Projektledare/Utvecklare, Avdelningen för uppdragsutbildning, Uppsala universitet.
30 procent av de äldre som hamnar på sjukhus gör detta på grund av biverkningar. Andra anledningar är underbehandling eller fel kombination av läkemedel.

Detta är en viktig orsak till att Avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet nu genomför en utbildning i klinisk farmakologi ”Sjukdomssymtom eller biverkan”. Kursen har utvecklats i samarbete med ämnessakkunniga vid Akademiska sjukhuset och genomförs för första gången 19-21 november i Uppsala.

Det här är en del av socialdepartementets fyraåriga satsning ”Nationella läkemedelsstrategin”.

Kursen vänder sig främst till ST-läkare som arbetar inom internmedicin med dess grenspecialiteter, geriatrik eller allmänmedicin, men även till läkare som arbetar inom andra områden där kunskap om läkemedel har en central roll. Målet är att patienterna ska kunna erbjudas en säker, relevant och individanpassad läkemedelsbehandling.

– Det här är en del av socialdepartementets fyraåriga satsning ”Nationella läkemedelsstrategin”. Det handlar bland annat om att öka läkarens kompetens i att kunna genomföra enkla samt fördjupade läkemedelsgenomgångar och därmed kunna skapa en mer behovsanpassad behandling, förklarar Henrik Toss (till vänster i bild), överläkare Akademiska sjukhuset och ordförande i läkemedelskommitén i Uppland.

– Vad vi känner till har det inte funnits någon utbildning av den här typen som vänt sig till ST-läkare, enligt Henrik Toss, som också kommer att vara en av kursledarna när utbildningen gör debut i november.

Skräddarsydda läkemedelsbehandlingar

– Ja, det känns spännande och jag tror verkligen att det här initiativet behövs för att få ner procentandelen som hamnar på sjukhus på grund av läkemedelsrelaterade besvär. Det handlar om att olika patienter har olika fysiologiska förutsättningar och därför behöver mer skräddarsydda läkemedelsbehandlingar. Det här är extra viktigt för de äldre. Det finns exempelvis läkemedel som överhuvudtaget inte bör skrivas ut till äldre, konstaterar Henrik Toss.

Utbildningen kommer att inledas med ett anonymt diagnosiskt prov för att bedöma kursdeltagarnas förkunskaper. Därefter består kursen till stor del av gruppövningar där deltagarna får ta sig an fallbeskrivningar ur den kliniska vardagen. Fokus kommer att ligga på att värdera patientens symtombild och hitta eventuella läkemedelsrelaterade problem. Efter det får kursdeltagarna ta fram förslag till hur läkemedelsbehandlingen kan anpassas till patientens fysiologiska förutsättningar, risk för biverkningar eller interaktioner och om det finns indikationer för fortsatt behandling.

Deltagarna ska föra kompetensen vidare

– Mellan gruppövningarna kommer vi också att lyfta fram och fördjupa kunskaper som är viktiga för att kunna skapa en optimal läkemedelsbehandling. Fokus är som sagt på den äldre patientgruppen men vi tar också upp andra områden där vi vet att det behövs ökad kompetens. Därför kommer vi till exempel också diskutera frågeställningar vid läkemedelsbehandling vid graviditet och amning, berättar Henrik Toss.

En målsättning med utbildningen, förutom att allmänt höja kvaliteten på läkemedelsgenomgångarna, är att deltagarna sedan ska föra kompetensen vidare till kollegor vid hemmakliniken eller vårdcentralen. Information om den nya utbildningen gick ut till berörda före sommaren och intresse har inte saknats.

– Vi ser det här som en första pilot men räknar med att intresset är tillräckligt stort för en fortsättning. För maximal kvalitet tar vi emot grupper på högst 48 personer. Det känns fantastiskt att det börjar snart. Det råder i allmänhet brist på den här typen av kurser så det finns ett stort behov, konstaterar Henrik Toss.