tumblr hit tracking tool

Gymnasium

Läraren central för motivationen

Av Mats Holmström 2015-01-06
Konferensen möjliggör att ta del av forskningen inom det entreprenöriella förhållningssättet
Ett entreprenöriellt förhållningssätt kan underlätta din undervisning och skapa motivation för dina elever samtidigt som deras förmågor att se möjligheter och omsätta idéer till handling utvecklas.

Det entreprenöriella lärandet är starkt knutet till olika förmågor och kompetenser som kan utgöra förutsättningar, innehåll och/eller resultat tillsammans med olika ämnes innehåll och mål. Men det kan vara svårt att komma igång. Ämnet upplevs som komplext och det är kanske svårt att greppa definitionen av entreprenöriellt lärande. 

Utveckla din roll som lärare och ta del av forskningen inom de entreprenöriella förhållningssättet. Under konferensen får du ta del av erfarenhetsbyten och konkreta verktyg som underlättare undervisning och bedömning i det entreprenöriella lärandet.