tumblr hit tracking tool

Samhälle

Lärande över generationsgränserna

Av Mats Holmström 2014-01-05
I Sverige delar vi ofta upp folk utifrån deras ålder och vi umgås ganska sällan över generationsgränserna. Därför riskerar mycket kunskap att gå förlorad. Det vill Encell ändra på.

Encell är ett nationellt centrum för livslångt lärande som har till uppgift att forska och sprida kunskap kring det livslånga lärandet. Ett viktigt område är att utveckla kunskaperna om hur lärande mellan generationer går till.

 – Just nu går många i pension samtidigt som arbetslösa ungdomar inte får en chans att lära av de äldre, berättar Cecilia Bjursell, centrumledare vid Encell. Risken är att mycket kompetens kommer att gå förlorad på arbetsplatser. Därför måste vi bli bättre på att inrätta mötesplatser där vi kan lära av varandra.

Sverige och Encell är ett av fem deltagarländer i EU-projektet ECIL som nyligen startades. De övriga är Storbritannien, Slovenien, Spanien och Bulgarien. ECIL ska verka för lärande mellan generationerna genom att utveckla en distansutbildning.

 – Många andra länder satsar mycket på intergenerational learning, säger Cecilia Bjursell. Det är viktigt att vi är med i detta arbete och bygger internationella nätverk.

Encell forskar kring vuxnas lärande, arbetsrelaterat lärande och kompetensutveckling. Målsättningen är att kunskapen så småningom bidrar till att förnya och utveckla arbetslivet. Kunskapsspridningen är viktig och Encells hemsida (www.encell.se) är en plattform för detta arbete.

Encell inrättades på initiativ av regeringen 2001 och har högskolan i Jönköping som huvudman. Högskolan för lärande och kommunikation är värdorganisation. Encell samarbetar med en mängd olika aktörer, exempelvis regioner, näringsliv och institutioner.