tumblr hit tracking tool

Gymnasium

Många elever går ej till skolan

Av Mats Holmström 2015-01-06
En tilltagande trend är elever som alieneras från samhället.
Generaliserar vi två typer av frånvarande elevgrupper? De elever som vill gå till skolan men som på grund av känslomässigt obehag inte kan och de som är ointresserade av att gå till skolan.

Många skolor och huvudmän behöver förbättra uppföljningen av elever med hög frånvaro. Närmare 12 000 skolpliktiga elever har uppskattats varit ogiltigt frånvarande från skolektioner och skoldagar under en två månaders period av läsåret 2008/09. Skolinspektionens senaste granskning, "Rätten till utbildning", påvisar flera utvecklingsområden som kan ligga till grund för förebyggande metoder. 

Vem bär ansvaret för elevens frånvaro? Teknologisk Institut försöker nu klargöra de vanliga orsakerna som gör att elever blir frånvarande. Delta i konferensen och lyssna till inspirerande personer från Magelungen och PSYNK som delar med sig av verktyg kring samverkan, nätverk och stöd för att motivera eleven tillbaka till skolan.

Warning: Unknown: open(/storage/content/65/195165/klienten.se/public_html/files/tmp/sess_v5d2917qb916mcc7b4he6iba05, O_RDWR) failed: File too large (27) in Unknown on line 0 Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/storage/content/65/195165/klienten.se/public_html/files/tmp) in Unknown on line 0