tumblr hit tracking tool

Gymnasium

Nybyggd skola med miljötänk invigs i Dalby

Av Mats Holmström 2015-01-06
Den nya skolan får beröm
Den 8 januari blir en spännande dag för de 200 eleverna som går på Hagalundskolan i Dalby. Då inviger de sin nya skola, och tågar in i det nybyggda skolhuset för första gången.

– Den nya skolan blir ett jättelyft. Lokalerna får ett oerhört ljus och en rymd som vi inte haft innan, och vi kommer att få en väldigt fin atmosfär för skapande verksamhet, säger rektor Tina V Kiuru.

De stora glaspartierna som utgör skolans ena långsida är inte bara vackra – de har en funktion också. Precis som solpanelerna på taket ska de hjälpa till att värma huset, så att den kompletterande gaspannan bara behövs under vintern. Ett energitänk som har gjort byggnaden miljöklassad.

Blivande särskola och nytt tillagningskök
Till ytan blir den nya skolan ungefär lika stor som den gamla, och ska hysa ungefär samma antal elever och personal. Men det finns annat som är nytt.

– Hösten 2016 kommer vi att ha möjlighet att öppna den första särskolan i östra Lund, berättar Tina V Kiuru. Men först måste våra stora årskullar i årskurs 5 och 6 sluta skolan, så att vi får plats för ytterligare en klass här.

En annan nyhet är att skolan får ett tillagningskök. Förr har maten kommit från Nyvångskolan, men nu kommer den att lagas på plats.

Skolgård som uppmuntrar till kreativitet
När gamla Hagalundskolan rivits kommer den nya skolgården att kunna anläggas. Planeringen har skett i samarbete med bland andra Naturskolan, för att skapa en så kreativ miljö som möjligt.

– Vi ville inte enbart ha det så uppstyrt som ”här är en gunga, så här ska du gunga”, säger Tina V Kiuru. Det blir därför mycket träd och grönt, och vi kommer till exempel att använda dagvattnet och leda det genom olika konstruktioner för att barnen ska kunna leka och utforska med det.

I september ska den 40 år gamla skolbyggnaden vara ett minne blott, och den nya skolgården färdigställd.

Pressinbjudan till nya Hagalundskolans invigning
Det blir en mindre tillställning - men med stora känslor, tal av rektor och elever som klipper band. Sedan får barnen gå in i sin nya skola för allra första gången. Möjlighet till rundvandring i skolan finns och naturligtvis gott om tillfällen för fotografering.