tumblr hit tracking tool

Gymnasium

Nytt projekt: "CO2mpis för en hållbar framtid"

Av Mats Holmström 2015-01-06
Carlos Andersson: Passivhus är helt enkelt ekonomiska, komfortabla och energieffektiva hus
Utbildningsprojekt syftar till att utveckla världens första bod på 25 kvm i passivhusteknik som ett lärandeprojekt för inblandade parter.

– Passivhusfriggebod CO2mpis är ett unikt svenskt koncept och huset kommer att byggas med passivhusteknik med miljövänliga materialval. Behovet av kompetens inom energieffektivt byggande är ökande och vårt projekt är en bra förebild för hur andra gymnasieskolor bör jobba. Energy Performance of Buildings Directive, som ska införas i Europa om tio år, ställer nya krav på byggnadssektorn och det här projektet är ett sätt att utbilda ungdomarna inom energieffektivt byggande, för att bemöta framtida krav, säger Carlos Andersson som är verksamhetschef på
Passivhuscentrum Västra Götaland.

I projektet samarbetar elever från Alströmergymnasiet i Alingsås, yrkeshögskolestudenter, byggföretaget Tommy Byggare och Passivhuscentrum Västra Götaland, som leder projektet. Projektet pågår under ett läsår med start höstterminen 2014 och avslutas med invigning i månadsskiftet maj/juni 2015.

– Vi drar nu igång projekt CO2mpis med en kick-off den 22 oktober. Syftet med kick-offen är att eleverna som ska delta i bygget ska få en informativ och inspirerande start på projektet. Dessutom tar vi tillfället i akt att visa elever i åk 9 byggbranschens olika yrkesområden, för att inspirera inför stundande gymnasieval, säger Patrik Bredberg, rektor på Alströmergymnasiet i Alingsås.

– Passivhus är helt enkelt ekonomiska, komfortabla och energieffektiva hus och projektet är ytterligare ett bevis på att Västsverige fortsätter driva utvecklingen när det gäller energieffektivt byggande, avslutar Carlos Andersson.