tumblr hit tracking tool

Yrkeshögskola

Ljus framtid för nyutbildade Processtekniker

Av Arnold Lövhall 2014-03-04
En specialutformad utbildning för dig som vill arbeta inom högteknologisk processindustri.

Utbildningen har formats i nära samarbete med regionens världsledande massa- och pappersbruk. Du får under utbildningen goda möjligheter att knyta personliga kontakter inom industrin; både under praktikperioderna och examensarbetet.

Utbildningen

Den tillämpade delen av utbildningen inriktas mot skogsindustrin, men i utbildningen ingår också de generella grunderna som är viktiga för olika sorters processtekniska verksamheter. Du lär dig bland annat apparatteknik med värme- och strömningslära, automationsteknik, service/underhåll och miljö/kvalitetsteknik.

Modern miljöteknik är viktig kunskap
Det är viktigt att du känner till vilka effekter industrin har på vår miljö och vad som görs i branschen för att bidra till en hållbar utveckling. Miljö och hållbarhetstänkandet är viktiga aspekter i utbildningen.

Läs mer om utbildningen på karlstad.se/yh