tumblr hit tracking tool

Yrkeshögskola

Revenue Management nytt inom Yrkeshögskolan

Av Mats Holmström 2015-01-06
Utbildningen bygger på tidigare arbetslivserfarenhet
Nu kommer den första utbildningen i sitt slag i Sverige som tar ett helhetsgrepp om Revenue Management, omvägen via USA behövs inte längre.

Att detta är ett suveränt komplement till de övriga fyra Yh-utbildningarna inom turism, hotell och restaurang som länge har funnits på Frans Schartaus Handelsinstitut tvekar inte utbildningsledarna Lena Flodin och Susanne Gustafsson om.

– Intresset och engagemanget under utformningen av innehåll och kurser har varit översvallande bland våra branschkontakter. Planering och förberedelser har pågått ett tag och i november 2014 startar den första utbildningsomgången. I ledningsgruppen och i undervisningen kommer de studerande få möta bland annat Tomas Kullman (Birka Cruises), Marcos Toledano (Sunhotels), Annemarie Gubanski (Taktikon) och Jörgen Andreasson (Grand Hotel) som kommer dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Utbildningen rymmer alla viktiga kunskapsområden inom Revenue Management för de studerandes fortsatta yrkesliv

Rätt kompetens i rätt tid

Det här är en utbildning som efterfrågas av besöksnäringen. Revenue Management handlar om att ta kontroll över utbud och efterfrågan och på detta sätt öka företagets lönsamhet. Arbetsuppgifterna genomförs i nära samarbete med det kommersiella teamet där det ingår försäljning, marknadsföring och distribution. De studerande får en spetskompetens för en yrkesroll där de genom bevakning av omvärldsförändringar och varierande marknadsförutsättningar utformar företagets prissättningsstrategier. Utbildningen bygger på tidigare arbetslivserfarenhet och studierna parallellt med nuvarande arbete gör att de studerande får möjlighet att omsätta sina förvärvade kunskaper direkt.

Utbildningen rymmer alla viktiga kunskapsområden inom Revenue Management för de studerandes fortsatta yrkesliv. Det pedagogiska upplägget och innehållet i kursplanerna ger ett helhetsperspektiv på de olika delarna i den komplexa yrkesrollen. Efterfrågan på personal med analytisk förmåga, kommersiell och ekonomisk kunskap samt teknisk kompetens är stor i besöksnäringen. Hotell, restauranger, rederier, flygbolag, biluthyrningsföretag och nöjesetablissemang är exempel på företag som tillämpar Revenue Management.

Ledningsgruppen består av representanter från Birka Cruises, Grand Hotel Stockholm, Pingvinen AB, Rica Hotels, Scandic Hotels, Serviceminded, SJ AB, Sunhotels, Taktikon, Vinstoptimering AB och Yasuragi Hasseludden.

Frans Schartaus Handelsinstitut bedriver totalt tolv Yh-utbildningar; ekonomi, försäljning samt hälso- och sjukvård är andra attraktiva områden i skolans verksamhet.