tumblr hit tracking tool

Samhälle

Satsning på djurhälsa ger ett friskare samhälle

Av Mats Holmström 2013-08-20
På Sveriges lantbruksuniversitet forskar man kring djurs hälsa och välfärd. - Djurs och människors framtida hälsa hänger ihop på många sätt. Vår tvärvetenskapliga forskningsplattform studerar gemensamma beröringspunkter med djuren i fokus, säger Bodil Ström Holst, programchef.

Programmet Framtidens djurhälsa och djurvälfärd drog igång 2011 och utgör en brygga mellan olika discipliner, till exempel veterinärmedicin, husdjursvetenskap och landskapsarkitektur. Forskningen täcker alla djurslag med tyngdpunkt på katt, hund och häst.
 - Det finns en stor potential för forskning inom området, berättar Bodil Ström Holst. Vi arbetar för god djurhälsa men även med frågor som rör djurs och människors gemensamma livsbetingelser.
Ett viktigt exempel är utvecklingen av antibiotikaresistens men det finns även många gemensamma hälsofaktorer. Man har bland annat sett att djur kan fungera som indikatorer för gifter i människans närmiljö.
 - Livsstilssjukdomar orsakade av stress, brist på motion och felaktiga kostvanor drabbar våra djur precis som oss människor, säger Bodil Ström Holst. Till skillnad från människor väljer de inte sin livsstil själva vilket gör oss direkt ansvariga för deras hälsa.