tumblr hit tracking tool

Industri & teknik

Simuleringsdriven innovation

Av Mats Holmström 2013-06-26
Simovate är en tvärvetenskaplig kraftsamling med målsättningen att ta fram integrerade simuleringsprogram och metoder för industrin.

Simulering är ett oerhört viktigt verktyg inom industrin. Såväl storskaliga lösningar som detaljfrågor kring specifika komponenter simuleras i avancerade datorprogram och simuleringar används i alla led, alltifrån den första designfasen till den avslutande träningsfasen.

För snävt fokus vanligt

Ett stort problem är dock att simuleringsverktygen är specialiserade på ett enda användningsområde, till exempel att beräkna hydrauliken i ett fordon, funktionerna i ett styrsystem, dynamiken i en grushög eller realtidssimulering där operatörerna tränas i att hantera maskinen eller fordonet. Utmaningen att med simulering exempelvis studera helt nya fordonskoncept för hantering av granulära material blir därför mycket stora.

Många utmaningar

- Stora svårigheter finns också i kopplingen mellan verktygen för design och simulering. Det begränsar allvarligt möjligheten för hela yrkesgrupper och avdelningar att samarbete effektivt. Detta ska Simovate råda bot på det, säger Martin Servin, universitetslektor och projektkoordinator i Simovate.

Konsortiet leds av UMIT Research Lab vid Umeå universitet. I övrigt ingår Algoryx Simulation, Atlas Copco, Enmesh, Linköpings universitet (PELAB), LKAB, Optimation, Oryx Simulations, SKF, Skogforsk, Svea Teknik, Volvo Construction Equipment, Volvo Lastvagnar. Projektet har en budget på 20 miljoner kronor under 2012-2013, där Vinnova och industrin går in med lika mycket medel.

Målsättningen är integrerade simuleringssystem och arbetsmetodik som ska kunna användas i hela framtagningsprocessen – idé, koncept, system, träning och marknadsföring. Dessa ska finnas åtkomliga på en gemensam plattform bestående av både kommersiella och fria verktyg och så småningom även som en molntjänst. Arbetet leds från UMIT Research Lab vid Umeå universitet, ett tvärvetenskapligt centrum för beräkningsvetenskap. Här finns forskare med kompetens inom bland annat matematik, datavetenskap och fysik.

- Umit täcker hela kedjan, från grundforskning till praktiskt tillämpning inom industri och akademi. Vi startade 2009 som en strategisk satsning från universitetet och regionala intressenter, berättar Mats Larsson, professor i tillämpad matematik och projektledare vid Umit. Sammanlagt engagerar UMIT ett 50-tal forskare från områdena modellering, beräkningsmetoder och infrastruktur, programvara, simulering, visualisering och reglerteknik. Forskningen har viktiga tillämpningar för avancerad simulerings- och programvaruteknologi.

- Med fungerande verktyg kan ingenjörerna gå snabbare från idé till lösning och den långsiktiga målsättningen är att vi med Simovate ska öka konkurrenskraften och tillväxten inom fordons-, verkstads- och processindustrin, säger Martin Servin. Väl fungerande simuleringsverktyg är faktiskt helt avgörande för hela innovationsprocessen.