tumblr hit tracking tool

Yrkeshögskola

Studera till Ventilationsingenjör i Enköping

Av Hans Sundström 2014-04-02
Ventilationsingenjör, inriktning projektering och projektledning (2 år)

Utbildningens mål

Yrkesroller

 • Yrkesroll 1: Ventilationsingenjör
 • Yrkesroll 2: Projektledare, VVS, Värme, Ventilation och Sanitet
 • Yrkesroll 3: Ventilationsprojektör
 • Yrkesroll 4: Teknisk säljare
 • Yrkesroll 5: Kalkylator/offertingenjör
 • Yrkesroll 6: Konstruktör, VVS

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om

 • - att arbeta med projektering/projektledning vid byggnationer avseende ventilationsinstallationer/-lösningar
 • - att arbeta med styr- och reglerlösningar av ventilationssystem
 • - att projektera/ föreslå ventilationslösningar utifrån en fullgod elsäkerhet
 • - att ge förslag på lösningar av ventilationen för skilda tillfällen där det inte passar med standardiserade lösningar
 • - jämförelser mellan värmekällor från ett miljö, ekonomiskt och byggtekniskt perspektiv för klassifiering utifrån energieffektivitet
 • - att ge råd eller projektera ventilationssystem med utgångspunkt på energieffektivitet och miljönhänsyn
 • - att med sina samlade kunskaper, alltid söka för att finna ventilationslösningar med individens behov av bästa möjliga hälsa/inomhusmiljö som utgångspunkt
 • - att kunna arbeta som ventilationsingenjör med specialisering inom ventilationsområdet rent allmänt och avseende inomhusmiljö i synnerhet
 • - processen att utveckla befintliga och nya produkterna inom ventilationsindustrin

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

 • - mäta, planera, projektera, montera, konvertera installera och reparera befintlig ventilationsutrustning från flera olika leverantörer och med anpassade verktyg/ moderna metoder.
 • - drifta system och justera in efter kommande krav samt göra serviceplaner för att bibehålla den standard systemet är utvecklat att svara emot.
 • - göra kvalificerade uträkningar med modern teknik baserade på olika mätvärden och kraven utifrån Boverkets riklinjer avseende normer för inomhusmiljö.
 • - uppge hur skilda installationer kan eliminera onödigt ljud med hjälp av olika typer av ljuddämpningar.
 • - planera och projektera anläggningar med mesta möjliga förutsättning för miljö- och energibesparingar.
 • -försäljning av ventilationstekniska produkter/tjänster

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 

 • - redogöra för krav/ regler inom branschen nationellt och internationellt inom främst EU
 • - redogöra för produktion, konstruktion och utveckling av befintliga system för att kunna förbättra och skapa mer energibesparande alternativ
 • - arbeta med olika metoder för att transportera kyla och värme samt olika verkningsgrader beroende på val av ventilationssystem
 • - lägga upp drift- och underhållsplaner för skiftande ventilationssystem
 • - ge välförankrade råd om metoder för eliminering av onödigt ljud med hjälp av skiftande ljuddämpningar
 • - utifrån LCC kunna förstå och föreslå mest kostnads- och energieffektiva ventilationssystem
 • - arbeta som entreprenör inom projektering mot de större bygg-/ service och underhållsföretagen
 • - självständigt fungera som anställd inom projektledning av främst olika ventilationslösningar
 • - vid försäljning/marknadsföring förklara helheten i sammanhållande funktion inom mer avancerade ventilationssystem.

Lärande i Arbete, LIA

Under detta moment är de studerande ute på företag för arbetsinriktad yrkespraktik.

 

Läs mer på: Yrkeshögskolan i Enköping