tumblr hit tracking tool

Yrkeshögskola

Tandsköterskor sökes

Av IngMarie Bernhardsson 2014-03-05
Tandläkarhögskolan
Det finns ett stort behov av tandsköterskor och på Yrkeshögskolan VIVA Komvux i Umeå meddelar man att en ny utbildning på tre terminer startar i augusti och den kommer delvis att genomföras på distans.

– Det är dock viktigt att påpeka att det inte är en ren distansutbildning. Under termin ett ligger merparten av studierna i Umeå med ett ökande inslag av distansstudier på hemorten. Den tredje och sista terminen består till största delen av praktik (LIA) som kommer att genomföras på tandvårdskliniker på hemorten.

– VIVA Komvux har gett Folktandvården, Västerbottens läns landsting, i uppdrag att ansvara för tandsköterskeutbildningen, berättar Ingmarie Bernhardsson, kliniksamordnare på Utbildningstandvården.

Heltidsutbildning

Utbildningen sker i samarbete mellan landstingen i Västerbottens, Norrbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. På VIVA Komvux har man tidigare haft två utbildningsomgångar och nu är det alltså dags att söka igen.

– Ja, med start i augusti innebär det att man är klar med utbildningen i december 2015 och det är också viktigt att påpeka att omfattningen är heltid, förklarar Ingmarie.

Efter genomgången utbildning har man kompetens att assistera en tandläkare och kan arbeta med allt från munhygien och lokalbedövningar till att sköta administrativa sysslor i receptionen. Kunskaper förvärvas för att kunna arbeta som tandsköterska i ett vårdteam på en tandvårdsklinik med allt vad det innebär.

Många är intresserade

– Behovet av tandsköterskor är som sagt stort och så är det även med intresset för utbildningen. Det är redan många som hört av sig till oss och undrar när sista ansökningsdagen är. Vi har inte gått ut med exakt datum ännu men det kommer hur som helst att finnas tid att söka fram till slutet av april, berättar Ingmarie Bernhardsson.

Fakta: Tandsköterskeutbildningen ger sammantaget 300 yrkeshögskolepäng, varav 80 besår av LIA (Lärande i arbete). Kurserna består av ämnesområdena administration och organisation, anatomi, anestesi och farmakologi, material och miljö, odontologi, oral hälsa, samt vårdhygien och smittskydd.