tumblr hit tracking tool

Yrkeshögskola

Trädgårdsmästare behövs

Av Hans Sundström 2014-04-02
Foto: Lena Månsson, Flora Media
Trädgårdsbranschens bedömning är att efterfrågan på kompetent arbetskraft är stor. Den antas dessutom öka ytterligare de närmaste åren. Detta mot bakgrund av stora pensionsavgångar, men också beroende på att kraven på och intresset för våra grönytor ökar, oavsett om det handlar om parker, kyrkogårdar, lekplatser, golfbanor eller privata trädgårdar.

I Enköping har vi framgångsrikt bedrivit trädgårdsmästarutbildning sedan 2003. Först under namnet Mälardalens trädgårdsmästarutbildning, och sedan 2011 som Enköpings Trädgårdsmästarutbildning. Utbildningen resulterar i Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen.

Vad blir man?

Man blir trädgårdsmästare med bred kompetens och är därmed användbar i ett brett spektrum av trädgårdsföretag. De som tagit examen hos oss finns idag i anläggnings- och skötselföretag, stora som små, i kyrkogårdsförvaltningar, i kommunala parkförvaltningar, i bostadsföretag, handelsträdgårdar och trädgårdsbutiker. Många har startat eget med inriktning design och/eller anläggning och skötsel. Några driver trädgårdsbutikVar i branschen man hamnar beror förstås på vad man intresserar sig för. Trädgårdsbranschen behöver människor med erfarenhet och tankegångar från andra branscher och just dina tidigare studier och yrkeslivserfarenheter i kombination med det du får med dig från oss, gör dig unik på arbetsmarknaden. Majoriteten av de sökande är kvinnor, men vår önskan är att det skall vara lika många kvinnor som män på våra utbildningar.

Hos oss står växtkunskap och arbetsledning i fokus

Trädgårdsmästaryrket har egentligen alltid handlat om samma sak, nämligen att arbeta med växter i människans tjänst, oavsett om det är till nytta eller fägring, eller båda. Växter är en av de viktigaste beståndsdelarna i en trädgård, oavsett om denna är stor eller liten, privat eller offentlig eller hur den skall användas. För att kunna skapa och sköta en trädgårdsanläggning på ett tillfredsställande sätt är det därför viktigt för en trädgårdsmästare att ha goda växtkunskaper.

Men det är inte mycket mening med att enbart känna igen ett stort antal växter och kunna namnen perfekt. Växtkunskap innebär också att man vet hur de växer och utvecklas från utplantering och framåt, både på kort och lång sikt. En annan viktig faktor är vad olika växter kräver av växtplatsen och trädgårdsmästaren för att kunna växa och bli vackra i park- och trädgårdsmiljö. Att förstå sig på skötseln är därför också en mycket viktig kunskap.

Att kunna kombinera växter på ett estetiskt tilltalande sätt är en annan kunskap som behövs, liksom att göra ett säljande förslag till en kund. Oavsett om man är egen företagare, arbetar i ett större företag eller i en kommun och ingår i ett arbetslag behöver man kunskaper både i ledarskap och ekonomi. Hos oss får du allt detta med dig, i varierande omfattning. Kunskap om helheten är viktig för oss.

Examensarbete

Examensarbetet genomförs i form av ett projektarbete. Detta innebär att man i klassen planerar, bygger, sköter och river fem tematrädgårdar på offentlig parkmark utmed Åpromenaden i Enköping. Här får du användning av allt du lärt dig, och lär dig samtidigt nya saker under arbetets gång. Dessa trädgårdar uppskattas mycket, både av besökare utifrån och Enköpingsborna själva. I branschen är de också välkända. Varje år är nyfikenheten stor hos allmänheten, när det gäller årets tema.

Kontakt med näringen – LIA

För att du som studerande ska få ett helhetsperspektiv är ungefär en tredjedel av utbildningens totalt 80 veckor arbetsplatsförlagda, fördelad på tre perioder. Det kallas LIA – lärande i arbete – och innebär att du, genom att vara ute i olika företag under handledning ska kunna använda dina nyförvärvade kunskaper i praktiken på en arbetsplats och skaffa dig nya kunskaper och färdigheter på ett sätt som inte är möjligt under den skolförlagda delen av utbildningen. Du får möjlighet att pröva på flera företag inom olika delar av trädgårdsbranschen och var du vill i Sverige. Det finns även möjlighet att göra LIA utomlands.

LIA i Gambia

År 2013 var första gången vi kunde erbjuda 12 elever ur avgångsklassen att förlägga två veckor av sin sista LIA-period i Gambia, inom ett redan etablerat biståndsprojekt som gäller skolträdgårdar. En av våra lärare, Bodil Dahlman, är med på resan. Ambitionen är att detta ska bli en årligt återkommande möjlighet, om intresse hos de studerande finns. Resa och uppehälle finansieras av de deltagande eleverna.

 

Läs mer på: Yrkeshögskolan i Enköping