tumblr hit tracking tool

Tunneldagarna - Årets djupaste konferens

Av Mats Holmström 2015-01-06
Tillsammans med Svenska Betongföreningen arrangerar Teknologisk Institut konferensen Tunneldagarna i Stockholms enda gruva.

Välkommen till konferensen som fokuserar på tekniska lösningar, ny teknik och framgångsrik projekt- och metodutveckling med inriktning mot betong, som är en viktig byggsten i tunnelkonstruktioner.

Diskutera aktuella ämnen, uppdatera dig vad gäller regelverk och säkerhet i tunnlar och ta del av erfarenheter och resultat från de största pågående tunnelprojekten i Sverige men också utanför landets gränser.

Ur innehållet
• Regelverk för tunnlar och tunnelsäkerhet
• Senaste forskningen inom berginjektering
• Provningsmetoder avseende betong och brand
• Virtuellt byggande i tunnelprojekt
• Erfarenheter från Västlänken, Stad Skipstunnel, Förbifart Stockholm, Nya Slussen och Citybanan